Misija i vizija

Naša misija i naša vizija

Politika kvaliteta

Naša misija je kreiranje i održavanje konkurentske prednosti na domaćem i regionalnom tržištu obezbeđujući korisnicima profesionalne IT usluge i visokokvalitetnu opremu.
Vizija Status.rs-a je da, stalnim razvojem proizvodnih kapaciteta i poboljšavanjem kvaliteta proizvoda i usluga, osvoji nova tržišta i dostigne mesto lidera u regionu. Svoje težnje usmeravamo ka punom zadovoljenju potreba klijenata i poslovnih partnera.

Utvrđenu viziju Status.rs  ostvaruje doslednom primenom sledećih principa:

  • usredsređenosti na korisnike radi stalnog povećanja njihovog zadovoljenja
  • liderske uloga rukovodstva u ostvarenju vizije organizacije
  • potpunog uključivanja zaposlenih radi iskorišćenja njihovih proizvodniih i kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit Status.rs-a
  • da se rukovodstvo obavezuje da će u svakom pogledu proizvodi i usluge odgovarati zahtevanim propisima i standardima i da će održavati efektivnost a uz sve mere predostrožnosti da spreči bilo kakve povrede ili neke druge neprijatnosti
  • planiranja, doslednog sprovođenja i proveravanja sistema menadžmenta kvalitetom
  • sitemskog pristupa menadžmentu radi efektivnog i efikasnog ostvarenja vizije organizacije
  • stalnog poboljšavanja proizvoda, procesa i kvaliteta usluga
  • odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija
  • razvoja uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima radi stvaranja dodatne vrednosti za obe strane