Automatika i elektronika

Kategorija: Automatika i elektronika

Status.rs je programski orijentisan na razvojno-istraživački rad u oblasti nadzora i automatskog upravljanja procesima u složenim tehničkim sistemima, razvoj i primenu metoda operacionih istraživanja, razvoj specijalizovanih telemetrijskih uređaja za prikupljanje podataka, itd.

Projektovanje elektronskih uređaja

Preduzeće Status.rs pruža veoma visok odnos kvaliteta i cene. U poslovnom smislu nudi usluge na polju istraživanja, razvoja, savetovanja, u vezi proizvodnje elektronskih uređaja.

Većina razvojnih projekata se radi uz korišćenje jedinstvenog skupa stručnosti i inovativnosti stečenog u proteklim decenijama rada. Kroz saradnju sa lokalnim kompanijama za proizvodnju i ugradnju komponenti, možemo ponuditi visoko kvalitetnu proizvodnju prototipova uz korišćenje najnovijih tehnologija, u skladu sa relevantnim industrijskim standardima. Naši inženjeri poseduju stručnost i iskustvo u projektovanju elektronskih uređaja od jednostavnih modula baziranih na mikrokontrolerima i analognih sklopova do složenih sistema sa desetinama procesora i memorija. Stečeno znanje nam omogućave potpunu kontrolu nad procesom razvoja sa ciljem da se za proizvodnju pripreme visokokvalitetna rešenja. Svesni smo kompleksnosti elektronskih sistema i zbog toga neprestano nastojimo da optimizujemo performanse naših proizvoda sa stanovišta projektnih zahteva, arhitekture sistema, hardverske ili softverske implementacije, odabira komponenti i troškova proizvodnje.