IT Konsalting i održavanje

Kategorija: IT konsalting i održavanje

Šta je konsalting?

Konsalting predstavlja davanje stručnih saveta u oblastim poput projektovanja, tehnologije itd.

Često čujemo izraze poput “biznis konsalting”, “konsalting usluge” ili “marketing” i “IT konsalting”, sam termin konsalting dolazi nam iz engleskog jezika, preciznije od reči consulting, što znači savetodavni, logičan je zaključak da konsalting predstavlja davanje saveta u određenim oblastima.

Konsalting se koristi u poslovnom svetu kako bi označio preduzeća koja u svojoj delatnosti imaju i savetodavnu funkciju, odnosno ona daju savete i stručna mišljenja koja su neophodna svakoj poslovnoj organizaciji. Ova preduzeća se nazivaju konsalting preduzeća i u njima  radi niz specijalizovanih stručnjaka.

Njihov osnovnni zadatak jeste da usmeravaju na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa internim ciljevima organizacije. Uporedo sa tim oni moraju detaljno pojasniti te zahteve i aktivno učestovati u razvoju procedura, izradi dokumentacije i tome slično.

Konsalting je izuzetno značajan, naročito u fazama razvoja i unapređenja poslovanja. Reč je o vrsti putokaza za preduzeća i organizacije koje nemaju dovoljno infomacija, znanja ili kadrova o određenoj oblasti.

Naš posao je savetovanje u oblasti informacionih tehnologija (eng. IT consulting). Cilj nam je da naše iskustvo i visoko formalno obrazovanje stavimo u službu Vašeg poslovanja i na taj način omogućimo da u domenu informacionih tehnologija dobijete najviše za uloženi novac.

 

IT konsalting

Usluge IT konsaltinga usmerene su na optimalno korišćenje IT resursa u cilju realizacije poslovnih ciljeva kompanija.

Jedna od naših poslovnih funkcija je i savetovanje u oblasti informacionih tehnologija. Želja nam je da naše znanje i iskustvo angažujemo u službu Vašeg poslovanja i na taj način obezbedimo da u domenu informacionih tehnologija donesete prave odluke.
Planiranje i upravljanje IT projektima. Obezbeđujemo svojim klijentima sprovođenje IT projekta pravovremeno i precizno bez rasipanja finansijskih sredstava. Planiranje i upravljanje resursima i praćenje rokova obezbeđuje uspešno sprovođenje IT projekata.
Izbor IT rešenja na osnovu analize korišćenih sistema i servisa, i analize poslovnih procesa i internih procedura preduzeća. Projektovanje IT rešenja i predlog IT arhitekture u cilju najboljeg iskorišćenja savremenih IT sistema i rešenja u poslovnom procesu klijenta.

Analiza poslovnih procesa klijenta obezbeđuje da identifikujemo optimalna IT rešenja, počev od kreiranja i planiranja IT strategije, usklađivanja savremenih IT rešenja i tehnologija sa poslovnim procesima preduzeća i praćenja i podrške prilikom implementacije. Pri izboru najboljih IT rešenja, brinemo da ona u potpunosti prate poslovne procese preduzeća i obezbeđuju najveću vrednost za uložena sredstva.
Stvaranje inovativnih i praktičnih IT strategija za podršku poslovanja. Planiranje i upravljanje promenama u IT organizaciji klijenta u cilju sprovođenja usvojene IT strategije.

 

Održavanje IT infrastrukture

Nesmetan rad IT infrastrukture je preduslov za stabilno i efikasno poslovanje preduzeća. U zavisnosti od veličine Vašeg preduzeća, predlažemo određeni model održavanja. Standardno održavanje podrazumeva redovne i vandredne posete IT specijalista, garantovano vreme odziva za sve hitne intervencije, izrada i vođenje tehničke dokumentacije, konsalting prilikom nabavke računarske i telekomunikacione opreme i softvera, 24×7 nadgledanje serverske i mrežne infrastrukture, call centar za prijavu problema i zahteva…