Računarske mreže

Kategorija: Računarske mreže

Pouzdana mrežna infrastruktura visokih performansi predstavlja osnovu uspešnog poslovanja svakog preduzeća budući da omogućava povezivanje i komunikaciju korisnika i aplikacija/servisa, u svrhu deljenja resursa i distribucije podataka i informacija.

Današnji razvoj u IT segmentu umnogome zavisi od razvoja mrežne infrastrukture i reklo bi se da upravo ona čini jednu od oblasti sa najvišom stopom rasta u informacionim tehnologijama. Svedoci smo da razvijena mrežna infrastruktura pretvara svaki dom, hotel ili čak park ili plažu u radno mesto. Dobra mrežna infrastruktura omogućiće korišćenje IT servisa, kao što se danas koristi mobilni telefon, televizija, električna energija ili voda, po principu priključi se, koristi i plati.

Savremeno poslovno okruženje se ne može zamisliti bez postojanja i primene računarskih mreža koje definišu stabilnost, sigurnost i performanse mrežnih resursa. Da bi odgovorio na rastuće potrebe IT industrije za kolaboracijom, neophodna je mrežna arhitektura koja zadovoljava potrebe korisnika i obezbedjuje bolju, fleksibilniju i pouzdaniju komunikaciju.

Enterprise mrežna infrastruktura predstavlja otvorenu, skalabilnu, softverski upravljivu mrežnu arhitekturu, posebno dizajniranu za što bržu isporuku biznis servisa što omogućava veću poslovnu fleksibilnost i brz odgovor na inovacije. Poseban fokus je smanjenje troškova i kompleksnosti, povećanje sigurnosti, odnosno smanjenje rizika, kao i uskladjivanje sa različitim regulatornim zahtevima.

Rešenja za mrežni menadžment omogućavaju dostupnost i praćenje rada kritičnih poslovnih servisa i podršku radu harderskoj platformi u najširem smislu. Uz odgovarajuću arhitekturu mreže, IT menadžeri će jednostavnije moći da upravljaju i štite mrežu, istovremeno stvarajući bolju povezanost korisnika, uredjaja, aplikacija i poslovnih procesa.

Svičevi (switch) predstavljaju aktivne mrežne uredjaje čija ja uloga povezivanje i komunikacija izmedju nekoliko mrežnih uredjaja u lokalnoj mreži, na taj način što omogućavaju razmenu podataka izmedju istih. Ovi tipovi uredjaja uglavnom funkcionišu na drugom nivou (Layer 2), medjutim u zavisnosti od potreba korisnika mogu da funkcionišu i na trećem nivou (Layer 3).

Upravljivi (managed) svičevi, pored osnovnih funkcionalnosti, imaju i mogućnost podešavanja načina rada, pa se mogu bez problema integrisati u mrežni sistem bilo kog tipa i veličine. Uz to, dozvoljavaju nadzor i upravljanje mrežnim saobraćajem i omogućavaju kontrolu opterećenja, protoka, podešavanje bezbednosnih parametara i medjusobno povezivanje.

Ruter ili mrežni usmerivač (router) je računarski uredjaj koji služi za medjusobno povezivanje računarskih mreža. On ima funkciju da za svaki paket podataka odredi putanju – rutu kojom treba taj paket da ide i da taj isti paket prosledi sledećem uredjaju u nizu.

Većina savremenih rutera ima funkciju Firewall-a koja uspešno blokira neželjeni pristup mreži sa udaljene lokacije i ima mogućnost zaključavanja Wi-Fi mreže rutera kako bi se sprečio neželjeni pristup lokalnoj mreži. Ruter je Layer 3 uredjaj koji omogućava povezanost sa drugim mrežama, odnosno Internetom, radi distribuciju saobraćaja radi ravnomernog opterećenja mreže i obezbedjuju rezervni izlaz sa mreže (tzv. bekap rutu).