Servis računara

Kategorija: Servis

Od svog osnivanja, Status.rs je svoju poziciju gradio i na uverenju da je pružanje kvalitetnih usluga održavanja i podrške osnov na kome se gradi poverenje kupca.
Svesni toga mi u Status.rs-u nudimo svojim korisnicima nekoliko režima održavanja računarske i programske opreme:

  • Održavanje u garantnom roku
  • Održavanje van garantnog roka sa ugovorom
  • Održavanje van garantnog roka po pozivu

Svi ovi tipovi ugovora mogu se prilagoditi potrebama korisnika, pa tako održavanje može biti u i van redovnog radnog vremena, pod za to posebno predviđenim uslovima. Da bi se odgovorilo ovim zahtevima i informacioni sistemi naših korisnika održali sa punom raspoloživošću i funkcionalnošću Status.rs servis raspolaže organizacionim i materijalnim preduslovima:

  • Visokospecijalozovani stručni kadar
  • Skladište rezervnih delova
  • Opremljenost specijalizovanim alatima i mernim uređajima
  • Pristup najažurnijoj servisnoj literaturi
  • Pristup višim stupnjevima u hijerahičnoj lestvici servisa za on-line i remote dijagnostiku

Naši korisnici upotrebljavaju razlicite racunarske platforme sa različitim operativnim i informacionim sistemima ipak, ujedinjuje ih jednak stepen pažnje i kvaliteta kojim ih Status.rs servis podržava.