Softver Inžinjering

Kategorija: Softver inžinjering

U savremenom svetu softver je praktično neizbežan i svuda prisutan. Danas softver predstavlja ključ uspeha većine računarskih sistema i ujedno faktor diferencijacije organizacija koje ga poseduju. Softver je postao bitna komponenta u poslovnom odlučivanju i osnova u naučnim istraživanjima i inženjerskom rešavanju problema. Takođe predstavlja značajnu komponentu u industrijskim, transportnim, medicinskim, telekomunikacionim, vojnim i brojnim drugim vrstama sistema.

Softversko inženjerstvo je vezano i oslanja se na discipline računarske nauke, računarskog inženjerstva, menadžmenta, projektnog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, softverske ergonomije i sistemskog inženjerstva. Definiše se kao primena sistematičnog i disciplinovanog pristupa razvoju, upravljanju i održavanju softvera. Predstavlja inženjersku disciplinu koja se bavi svim aspektima proizvodnje softvera i obuhvata znanje, alate i metode za definisanje softverskih zahteva, softverskog dizajna, konstrukcije softvera, softverskog testiranja i softverskog održavanja.

Sam termin Software Engineering zaživeo je tokom konferencije o softverskom inženjerstvu održane 1968. godine u Garmishu (Nemačka), od strane predsednika konferencije F.L. Bauera.

Softversko inženjerstvo obuhvata važna područja, kao što su:

  • vođenje poslovanja i IT-ja
  • razvoj softverskih metodologija i okvira
  • troškovi razvoja
  • trajanje razvoja
  • rizici u razvoju softvera
  • ugrađivanje kvaliteta razmišljanja u proces razvoja softvera
  • testiranje
  • upravljanje razvojnim timovima
  • projektni menadžment
  • projektno izveštavanje…