Bežična mreža

Kategorija: Računarske mreže

BEŽIČNE MREŽE – Novi standard u bežičnom prenosu podataka otvara novo poglavlje u načinu komuniciranja medju korisnicima. Sa uvećanjem broja umreženih uredjaja, uvećavaju se i zahtevi i očekivanja koja mrežna platforma treba da podrži, sa ciljem da pokrije sve izazove modernog poslovanja.

Bežične (wireless) tehnologije nam omogućavaju umrežavanje bez kabliranja. Za kvalitet bežičnih veza potrebno je:

  • detaljno analizirati teren
  • definisati tačke na kojima se postavlja bežična oprema
  • identifikovati zauzetost frekvencija koje bi se koristile za realizaciju bežičnih veza

Bežična mreže pruža savremena i bezbedna wireless rešenja prilagodljiva potrebama za mobilnošću preduzeća svih veličina. Korisnici rešenja bezbedno pristupaju željenim aplikacijama u realnom vremenu, dok IT administracija ostvaruje uvid u korisničko iskustvo uz jednostavno upravljanje i kontrolu prometa od mrežnog do aplikativnog nivoa. Veći broj integrisanih autentifikacionih protokola pruža maksimalnu zaštitu za BYOD i IoT, a problemi sa povezivanjem na mrežu se otklanjaju pre nego što se dogode, uz mogućnost predivdjanja i planiranja unapred. Još jedan od benefita je i veća fleksibilnost, odnosno lakša adaptacija na promene u konfiguraciji mreže.

Danas razvoj bežične tehnologije omogućava primenu IoT-a, koncepta koji uz pomoć bežične veze upravlja i vrši nadzor nad stvarima i uredjajima. Internet of Things (IoT) je sastavljen od svih uredjaja koji mogu da se priključe na mrežu, a koji funkcionišu na osnovu podataka koje dobijaju jedni od drugih, koristeći ugradjene senzore, procesore i komunikacioni hardver.