Pravilnik

Kategorija: Servis

  1. Računare, laptopove, tablete, štampače, monitore i drugu IT opremu možete doneti u servis svakog radnog dana od 17.00 do 21.00 a subotom od 12.00 do 17.00 ili po dogovoru u vreme kada Vama odgovara.
  2. Ukoliko želite da se računar pogleda u Vašem domu, na licu mesta, morate računati da će to uvećati troškove servisiranja za izlazak na teren, kao i to da se ne mogu svi kvarovi dijagnostikovati na terenu već je za to neophodno obezbediti uslove servisa (odgovarajući pribor i alat, rezervnidelovi, adekvatno osvetljenje prostorije, kvalitetno napajanje strujom i slično).
  3. Po preuzimanju opreme na servis treba imati u vidu posebne napomene koje definišu prava I obaveze servisere i korisnika kako ne bi došlo do neželjenih nesporazuma i sporova:
  • Popravke čija cena ne prelazi vrednosti do 4500 dinara vrše se bez posebne saglasnosti vlasnika.
  • Ukoliko vlasnik popravku smatra neisplativom ili želi da je odloži, obavezan je da plati dijagnostikovanje i pregled po važećem cenovniku overenom i istaknutom na vidnom mestu u servisu.
  • Za uredjaje ostavljene na servisu korisnik se može informisati telefonom o aktuelnom statusu pet dana od datuma predaje uredjaja na servis a zatim na svakih 5 dana sve do 40 dana.
  • Uredjaji koji su popravljeni ili se od njihove popravke odustalo, a ne preuzmu se iz servisa duže od 120 dana biće skinuti sa odgovornosti servisa i oprema se predaje na reciklažu.

Tekst pravilnika možete preuzeti ovde (pdf, 182KB)